“สกุณา บ่ายเจริญ” ขายบิ๊กล็อต HOTPOT ให้ “อภิชัย เตชะอุบล” ขึ้นนั่งผู้ถือหุ้นใหญ่

"สกุณา บ่ายเจริญ" ขายบิ๊กล็อตหุ้น HOTPOT ให้ "อภิชัย เตชะอุบล" ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 2 รวมถือหุ้น24.50%

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) หรือ HOTPOT ระบุว่า ตามที่มีรายการซื้อขายหุ้นในกระดานใหญ่ (Big Lot) เมื่อวานนี้ (11 ม.ค.) พบว่านางสาวสกุณา บ่ายเจริญ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และดำรงตำแหน่งกรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ได้ขายหุ้นจำนวน 20.5 ล้านหุ้น คิดเป็น 5.05% ในราคาหุ้นละ 2.80 บาท ให้แก่นายอภิชัย เตชะอุบล

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทเปลี่ยนแปลง โดยกลุ่มนายอภิชัย เตชะอุบล จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 ด้วยสัดส่วนการถือหุ้น 24.50% จากเดิมที่มีอยู่ 19.45% โดยสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งเป็นของนายอภิชัย 22.26% และบมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม (TFD) สัดส่วน 2.24%

ส่วนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1 ยังคงเป็นรายเดิมคือกลุ่มนายสมพล ฤกษ์วิบูลย์ศรี แต่จะมีสัดส่วนการถือหุ้นลดลงเหลือ 29.41% จากเดิมที่ 34.46% แบ่งเป็น การถือหุ้นโดยนายสมพล 27.29% ,นางสาวสกุณา 1.61% และนางสาวอัณทิกา ฤกษ์วิบูลย์ศรี 0.52%

ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด แต่อาจจะส่งผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และผู้บริหารบางส่วน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน ขณะที่การเข้าถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหม่ดังกล่าวไม่เข้าข่ายที่จะต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นแต่อย่างใด

คำค้น