“อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล” กวาดเก็บ EMC เพิ่มรวมถือเกิน 5%

“อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล” กวาดเก็บ EMC เพิ่ม 0.912% รวมถือ 5.594%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ระบุว่า ก.ล.ต.ได้รับแบบรายงานรายงานการได้มา หุ้นของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) หรือ EMC

โดย นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล ซึ่งเป็นการได้มา  เมื่อวันที่ 31/03/2558 ทั้งนี้ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น  0.912%  จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น  5.594% 

คำค้น