THE ค้ำประกันเงินสินเชื่อ” ไพร์ม สตีล มิลล์”

THE ค้ำประกันเงินสินเชื่อ" ไพร์ม สตีล มิลล์" วงเงิน 460 ลบ.

นายบุญชัย จิระพงษ์ตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ THE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 13กรกฎาคม 2560 มีมติอนุมัติการค้ำประกันวงเงินสินเชื่อจากธนาคารให้แก่บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เต๋อหลง (ไทยแลนด์) จำกัด) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในวงเงิน460 ล้านบาท ต่อธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร 920 ล้านบาท เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน โดยเข้าค้ำประกันวงเงินสินเชื่อ ธนาคาร ให้แก่ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 50

“เราได้ค้ำประกันเงินกู้ให้กับ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ร่วมลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งภายหลัง ไพร์ม สตีล มิลล์ ได้รับเงินนั้น ก็จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และก่อสร้างโกดังแห่งใหม่และเรายังมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายกิจการเพิ่มเติม เพื่อที่จะรองรับกับออเดอร์ปัจจุบันและในอนาคต โดยจะช่วยให้ไพร์มสตีลมิลล์เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยเช่นกัน” นายบุญชัย กล่าว

โดยนายบุญชัย ได้เพิ่มเติมกล่าวถึงความคืบหน้าของการนำ บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ยังคงเดินหน้าตามแผนที่ดำเนินงานไว้  โดยคาดจะชัดเจนปลายปี 2561

ด้านนายวินท์ สุธีรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไพร์ม สตีล มิลล์ จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ได้ร่วมลงนาม กับ นายสุวัฒน์ เตชะวัฒนวรรณา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย  ในสัญญาสนับสนุนทางการเงินวงเงิน 920 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และก่อสร้างโกดังแห่งใหม่จากการขยายตัวของธุรกิจ

ขณะที่ภายหลังจากได้รับเงินครั้งนี้ ไพร์ม สตีล มิลล์ จะนำเงินไปก่อสร้าง ขยายโกดังสินค้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อรองรับกับความต้องการทางธุรกิจที่เติบโตต่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งไพร์มสตีลมิลล์เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กม้วนหน้าแคบที่มีกำลังผลิต 6 แสนตันต่อปี โดยปัจจุบันผลิตได้ราว 80% และบริษัทฯ เป็นกิจการร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณรายใหญ่ของไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตในทิศทางที่ดีในอนาคต

ขณะที่ความคืบหน้าการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเลือกที่ปรึกษาทางการเงิน หรือ FAและอันเดอร์ไรท์เตอร์ (Underwriter)  หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมค่อนข้างมากในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดฯ

คำค้น