“ทวีฉัตร จุฬางกูร” สะสมหุ้น CI เข้าพอร์ตเพิ่ม รวมถือกว่า 10%

“ทวีฉัตร จุฬางกูร” ผู้ถือหุ้นใหญ่ CI สะสมหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม 0.48% รวมถือ 10.46%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับรายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI โดย นายทวีฉัตร จุฬางกูร ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.60 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.48% และส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.46% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อนึ่ง นายทวีฉัตร จุฬางกูร เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับ 5 ของ CI ถือหุ้นอยู่ทั้งหมด 23,000,000 หุ้น หรือ 2.91%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 มีดังนี้

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. นายสงกรานต์ อิสสระ 232,321,848 29.38
2. บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จำกัด 86,714,760 10.96
3. น.ส.กรัชเพชร อิสสระ 29,163,750 3.69
4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 25,771,170 3.26
5. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 23,000,000 2.91

ที่มา ตลท. (ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11/05/2560)

คำค้น