COL รายได้โต หนุนกำไร Q2/61 พุ่งกว่า 1 เท่าตัว สู่ระดับ 165.57 ลบ.

COL รายได้โต หนุนกำไร Q2/61 พุ่งกว่า 1 เท่าตัว สู่ระดับ 165.57 ลบ. จากปีก่อนกำไร 74.54 ลบ. ขณะที่งวด 6 เดือนกำไรเพิ่มขึ้น 77.02% มาที่ 405.29 ลบ. จากปีก่อนกำไร 228.95 ลบ.

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) หรือ COL รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/61 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.61 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวกำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากในไตรมาส 2/61 บริษัทฯและบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) มีรายได้รวมจำนวน 3,030 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.1% จากช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 166 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 122.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายของธุรกิจออฟฟิศเมทและธุรกิจบีทูเอส การขยายตัวของอัตรากำไรขั้นต้นจากความสำเร็จในการผลักดันยอดขายสินค้ากลุ่ม Own Brand รวมถึงผลจากการยุติการดำเนินธุรกิจออนไลน์แบบ B2C ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ทำให้ไม่มีผลกระทบจากผลขาดทุนของธุรกิจดังกล่าวอีกต่อไป

สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 6,209 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

คำค้น