สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SPI มูลค่าสูงสุด 77.42 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ SPI มูลค่าสูงสุด 77.42 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SPI 1 1,110,000 77,423 69.75
BTSGIF 1 2,800,000 33,600 12
PTT-F 7 600,000 28,475 47.46
POST 3 9,200,000 27,600 3
SCB-F 1 175,000 23,810 136.06
KBANK-F 2 70,869 13,220 186.54
KBS 3 2,634,000 11,212 4.26
PTTEP
2 86,000 10,049 116.85
CBG 2 236,500 9,997 42.27
TCC-W4
1 45,478,125 9,550 0.21
S5013P1903B 3 11,000,000 8,248 0.75
PTT
2 105,200 5,127 48.73
SPRC 1 435,800 4,336 9.95
TCC-W5
1 12,433,981 4,103 0.33
IVL 1 62,100 3,538 56.98
ESSO 1 300,000 3,210 10.7
TCC-W3 1 14,553,000 3,056 0.21
IHL 1 379,000 3,032 8
ADVANC 1 17,100 2,950 172.5
S5013C1903B 1 3,000,000 2,220 0.74
MILL-W4 1 8,000,000 1,040 0.13
TFFIF
1 100,000 1,020 10.2
PTTGC 1 13,500 986 73
SCC13C1901A 2 10,000,000 800 0.08
BLAND
1 70,000 112 1.6
BBL-F 1 93 20 211