PCSGH ต้นทุนขาย-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ฉุดกำไรปี 61 ลดฮวบ 47% เหลือ 341 ลบ.

PCSGH ต้นทุนขาย-ค่าใช้จ่ายพุ่ง ฉุดกำไรปี 61 ลดฮวบ 47% เหลือ 341 ลบ. จากปีก่อนกำไร 641 ลบ.

บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PCSGH รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหหารที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

คำค้น