“ข่าวหุ้นธุรกิจ” ผนึก APM จัดสัมมนาสัญจร

"ข่าวหุ้นธุรกิจ" ผนึก APM จัดสัมมนา "ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง" เมื่อวันที่ 29 มี.ค.62 ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) จัดสัมมนาสัญจร “ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง” วันที่ 29 มี.ค.62 ณ โรงแรมแคนทารี่ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมี คุณศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ บรรณาธิการเว็บไซต์ข่าวหุ้นธุรกิจ เป็นประธานฯ และ คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ APM และผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ เอพีเอ็ม ลาว จำกัด (APM LAO) พร้อมผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนที่ร่วมวงสัมมนา ประกอบด้วย คุณนิจวรรณ เชาว์กิตติโสภณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท โฮมพอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ HPT พร้อมทั้ง คุณชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NER ดำเนินการสัมมนา โดย คุณชวพล ศรันยพฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย APM