FTE กำไรโตก้าวกระโดด Q2 แนวโน้มดีต่อเนื่อง

แนวโน้มธุรกิจของ FTE ใน Q2/62 จะยังเติบโตในเกณฑ์ดีจากส่วนของงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง และงานศูนย์คอมพิวเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ มูลค่ารวมกว่า 60 ล้านบาท

คุณค่าบริษัท

ด้วยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญในธุรกิจระบบดับเพลิงมายาวนานของ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ FTE ทำให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี และได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายตราสินค้าชั้นนำหลายตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับในคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล ทำให้มีกลุ่มสินค้าที่หลากหลายตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

โดยช่วยผลักดันให้ผลการดำเนินงานคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ล่าสุดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทรายงานรายได้จากการขายและบริการขยับขึ้นมาอยู่ที่ 248.60 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 220.54 ล้านบาท เนื่องจากฐานลูกค้าและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากงานโครงการและบริการเพิ่มขึ้น เนื่องจากการรับรู้รายได้จากงานโครงการที่ต่อเนื่องจากปี 2561 รวมทั้งรับรู้รายได้จากโครงการที่รับเพิ่มในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 29.77 ล้านบาท หรือ 0.05 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 16.62 ล้านบาท หรือ 0.03 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ มีการคาดว่าแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในช่วงไตรมาส 2/2562 จะยังเติบโตในเกณฑ์ดีจากส่วนของงานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง สามารถรับงานโรงงานนิคมอุตสาหกรรม 3-4 แห่ง และงานศูนย์คอมพิวเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ มูลค่ารวมกว่า 60 ล้านบาท ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างการนำเสนองานอีกกว่า 2-3 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งงานดังกล่าวจะสามารถรับรู้รายได้ภายใน 6 เดือน

อีกทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างยื่นประมูลงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่าโครงการ 150 ล้านบาท และงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มูลค่าโครงการ 50 ล้านบาท ขณะที่งานจัดจำหน่ายคาดว่าจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้น จากการเร่งส่งมอบงานของโครงการคอนโดมิเนียม

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทางบริษัทมีงานในมือ (Backlog) อยู่ที่ประมาณ 420 ล้านบาท แบ่งเป็น งานจัดจำหน่าย 130 ล้านบาท งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิง 290 ล้านบาท

ที่สำคัญในปีนี้บริษัทยังคงเดินหน้าประมูลงานโครงการออกแบบ-ติดตั้งระบบดับเพลิงของทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดจากกลุ่มลูกค้ารายสำคัญ และเจาะกลุ่มลูกค้าภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น พร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าผู้รับเหมา เพื่อให้รายได้เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 10% หรือมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,130 ล้านบาท และรักษาอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 12-13%

ดังนั้นจากระยะเวลารับรู้รายได้จากงานที่ราว 6 เดือน ทำให้คาดแนวโน้มในไตรมาส 2 และครึ่งหลังของปี 2562 ยังไปได้ดี

ผลดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป ประเมินทั้งปีกำไรสุทธิที่ 140 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.8% จากงวดเดียวกันของปีก่อน คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 3.20 บาท

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายทักษิณ ตันติไพจิตร 230,392,563 หุ้น 38.40%
  2. น.ส.ปภานัน ตันติไพจิตร 66,075,000 หุ้น 11.01%
  3. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร 46,902,400 หุ้น 7.82%
  4. นายปิยวัช ตันติไพจิตร 44,527,200 หุ้น 7.42%
  5. นายบรรพต จำรูญโรจน์ 27,000,000 หุ้น 4.50%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายพรศักดิ์ ลิ้มบุญยประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
  2. นายทักษิณ ตันติไพจิตร รองประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ
  3. นางปัทมาพร ตันติไพจิตร กรรมการ
  4. น.ส.สุวาณี เจนจิตขจร กรรมการ
  5. น.ส.เพ็ญ ยอดเกลี้ยง กรรมการ