LALIN เงินปันผลสูง!

นักวิเคราะห์ปรับประมาณการ LALIN ดีขึ้น หลังกำไรไตรมาส 1/62 ออกมาดีถึง 31% จากประมาณการทั้งปี 62 และได้ปรับสมมติฐานให้รายได้ปี 62 เติบโตดีขึ้น 10%

คุณค่าบริษัท

จากการรายงานผลประกอบการไตรมาส 1/2562 ของบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN พบว่า เติบโตสดใส! ทั้งรายได้จากการขายและกำไรสุทธิ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน และจากงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,314.36 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน 962.08 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขยับขึ้นมาอยู่ที่ 253.05 ล้านบาท หรือ 0.27 บาทต่อหุ้น จากงวดเดียวกันของปีก่อน 182.16 ล้านบาท หรือ 0.20 บาทต่อหุ้น

สาเหตุจากรายได้จากการขายทำได้สูงเป็น 1.3 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 37% จากงวดเดียวกันของปีก่อน, และเพิ่มขึ้น 26% จากไตรมาสก่อน) ผลพวงจากการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย ก่อนใช้เกณฑ์สินเชื่อใหม่ (New LTV Ratio Policy) ที่จะเริ่ม 1 เม.ย. 2562 อีกทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับรายได้ลดลงเป็น 14% แม้อัตรากำไรขั้นต้นไตรมาสนี้ปรับลดเป็น 38.2% ก็ตาม กระแสเงินสดจากการดำเนินงานไตรมาส 1/2562 เป็นเพิ่มขึ้น 546 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 95% จากงวดเดียวกันของปีก่อน

ขณะเดียวกัน ยอดขาย (Presales) ทำได้สูง สำหรับในงวด 5 เดือนแรกของปี 2562 เป็น 3.0 พันล้านบาท คิดเป็น 57% จากเป้ายอดขายปีนี้ที่ 5.3 พันล้านบาทแล้ว แรงผลักดันส่วนหนึ่งมาจากการเปิดขายโครงการใหม่ถึง 3 แห่ง ที่มูลค่าขาย 1.55 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยโอนได้ตั้งแต่ไตรมาส 2/2562 เป็นต้นไป ด้านการเปิดขายโครงการใหม่ในงวดไตรมาส 2/2562 จะเปิดขายอีก 2 โครงการที่มูลค่าราว 1 พันล้านบาท และไตรมาส 3/2562 อีก 3 โครงการ มูลค่าโครงการยังไม่เปิดเผย ก็จะทำให้ปีนี้เปิดขายโครงการใหม่รวม 8 แห่ง มีส่วนช่วยทำให้บรรลุยอดขายได้ตามแผน

ดังนั้น ทางนักวิเคราะห์ปรับประมาณการดีขึ้น หลังกำไรสุทธิไตรมาส 1/2562 ออกมาดีเป็นสัดส่วนถึง 31% จากประมาณการทั้งปี 2562 แล้ว จึงได้ปรับสมมติฐานให้รายได้ปี 2562 เติบโตดีขึ้น 10% และปี 2563 เติบโตดีขึ้น 5% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากเดิมให้ปี 2562 เพิ่มขึ้น 5% และปี 2563 เพิ่มขึ้น 3% ตามลำดับ อีกทั้งปรับลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายขายและบริหารเทียบกับรายได้เป็น 15.0% ทั้งสองปี จากเดิมที่ 15.8% ทั้งสองปี

อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับลดอัตรากำไรขั้นต้นทั้งสองปีเป็น 38.3% จากเดิมที่ 39.8% สุทธิแล้วประมาณการกำไรปี 2562 เพิ่มขึ้นในอัตรา 2% และปี 2563 เพิ่มขึ้นในอัตรา 4% จากประมาณการเดิม และคิดเป็นการเพิ่มขึ้นในปี 2562 เป็น 6% และปี 2563 เป็น 5% เทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ถือว่าน่าพอใจ

ขณะที่ยอดขายรอโอน (Backlog) แข็งแกร่ง ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 เป็น 1.0 พันล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นบ้านแนวราบ และจะโอนได้ทั้งหมดในปีนี้ เมื่อรวมกับรายได้ไตรมาส 1/2562 จึงคิดเป็นสัดส่วน (Secure) เทียบกับประมาณการรายได้ปีนี้ที่สูงเป็น 52% แล้ว จึงถือว่ามีโอกาสที่จะทำได้ตามประมาณการ

ทั้งนี้ประมาณการรายได้ปีนี้ต่ำกว่าเป้าบริษัทที่ 4.65 พันล้านบาท (เพิ่มขึ้น 15% จากงวดเดียวกันของปีก่อน) อยู่ 3% เพื่อเผื่อผลกระทบจาก LTV ใหม่ไว้ก่อน

ดังนั้น ทางนักวิเคราะห์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 6.24 บาท เนื่องจากราคาหุ้นถูกเทียบกับกลุ่ม สำหรับปี 2562 P/E และ P/BV เป็นเพียง 5.7 และ 0.7 เท่า ตามลำดับ คือซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นปีนี้ที่คาดไว้ที่ 7.07 บาท

สิ่งสำคัญทาง LALIN เป็นหุ้นมีการจ่ายปันผลสูง คาดว่าอัตราผลตอบแทนปันผลปี 2562 เป็น 7.1% และปี 2563 เป็น 7.5% ตามลำดับ !!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ 261,806,113 หุ้น 28.30%
  2. นายไชยยันต์ ชาครกุล 233,775,810 หุ้น 25.27%
  3. นายชูรัชฏ์ ชาครกุล 58,863,636 หุ้น 6.36%
  4. น.ส.พรชนก วัชรรัคคาวงศ์ 37,319,657 หุ้น 4.03%
  5. น.ส.อุษณา ชาครกุล 30,833,333 หุ้น 3.33%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ, กรรมการ
  3. นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ
  4. นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการ
  5. นายสุวรรณ แทนสถิต กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ