สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.ค.62

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 3 ก.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
THCOM 480,000 2,772,770 25.42%
BANPU 7,784,000 114,841,030 20.47%
PTTGC 4,967,900 316,370,475 17.93%
SPRC 965,100 9,747,510 11.17%
GULF 1,517,400 195,568,050 8.42%
IRPC 8,225,800 41,984,290 7.07%
BCPG 596,700 12,534,640 7.01%
KTB-R 1,486,100 29,127,560 6.67%
PTT 2,770,900 133,938,875 6.22%
EGCO-R 46,700 15,453,300 6.07%
MTC-R 217,500 12,451,750 5.77%
GPSC 474,600 34,155,525 5.70%
KBANK 182,800 34,499,200 5.19%
BDMS 622,800 16,037,100 5.16%
PTTEP 531,700 70,829,400 5.00%
TISCO-R 196,800 18,743,350 5.00%
BEM 3,602,400 40,411,260 4.92%
KTB 1,070,200 20,975,920 4.80%
CPALL 1,015,600 87,799,900 4.79%
GPSC-R 374,900 27,002,500 4.50%
TOP-R 814,300 54,225,525 4.43%
SCC 59,800 28,115,400 4.40%
CENTEL-R 199,200 7,221,000 4.39%
EGCO 32,500 10,776,700 4.23%
AU 42,000 579,600 4.20%
BBL 109,200 21,612,000 4.12%
CKP 1,695,200 11,846,400 4.07%
TMB 3,438,100 6,773,057 4.00%
HMPRO-R 1,168,200 20,690,790 3.89%
MINT-R 479,500 20,176,375 3.72%
PTG 639,200 11,878,630 3.61%
TRUE 2,733,400 15,580,380 3.50%
CPALL-R 739,300 63,909,675 3.48%
THAI-R 158,900 1,689,340 3.48%
TVO 100,000 2,875,000 3.41%
MTC 123,300 7,083,350 3.27%
BEAUTY 4,412,100 17,418,894 3.21%
KCE 616,300 11,549,380 3.20%
IVL 572,600 26,489,125 3.17%
HMPRO 942,800 16,694,250 3.14%
GUNKUL 1,628,800 5,097,032 3.03%
CK 404,200 11,798,500 3.00%
MINT 382,800 16,049,200 2.97%
THAI 134,500 1,427,860 2.95%
TOP 540,700 36,119,825 2.94%
AOT-R 609,100 45,540,225 2.78%
SCB-R 316,000 44,863,500 2.77%
TMB-R 2,374,500 4,677,765 2.76%
EA 606,600 33,180,550 2.69%
PTT-R 1,170,500 56,476,625 2.63%
INTUCH 330,100 20,464,800 2.61%
AMATA 771,800 18,476,020 2.60%
CBG 150,600 11,075,675 2.58%
CPN-R 201,300 15,165,400 2.56%
CK-R 343,700 10,006,800 2.55%
AOT 531,600 39,699,700 2.43%
SCC-R 32,500 15,275,000 2.39%
ANAN 1,050,000 4,159,000 2.38%
CPN 185,000 13,934,500 2.35%
CPF 1,292,900 38,254,825 2.10%
QH 2,009,900 6,120,400 2.10%
TKN 200,000 1,775,000 2.00%
PTTGC-R 549,100 34,999,800 1.98%
ADVANC-R 87,200 18,480,100 1.94%
IVL-R 329,500 15,239,375 1.83%
ADVANC 81,800 17,259,800 1.82%
ROBINS-R 79,100 4,624,000 1.81%
TU 213,700 3,927,080 1.72%
BDMS-R 200,000 5,150,000 1.66%
DTAC-R 60,500 3,218,875 1.63%
SUPER 1,804,700 1,273,704 1.61%
BCP 38,200 1,174,675 1.53%
EA-R 341,600 18,609,350 1.52%
STA 100,000 1,200,000 1.51%
BJC 41,100 2,060,275 1.50%
COM7 100,000 2,220,000 1.48%
CENTEL 65,400 2,370,750 1.44%
PLANB-R 687,200 5,436,395 1.44%
SCB 164,400 23,321,900 1.44%
PTTEP-R 149,700 19,984,950 1.41%
BCP-R 34,000 1,045,500 1.36%
BTS-R 672,800 8,462,570 1.33%
BCH 50,500 828,200 1.32%
SINGER 65,000 552,500 1.27%
BCPG-R 107,600 2,276,700 1.26%
CHG-R 436,000 985,360 1.26%
TASCO 378,200 8,124,800 1.24%
KKP 79,900 5,649,100 1.19%
TISCO 46,700 4,448,775 1.19%
TCAP 11,900 669,375 1.13%
IRPC-R 1,290,500 6,593,575 1.11%
BLA 25,500 678,375 1.09%
JAS 985,600 6,954,120 1.09%
SIRI-R 1,628,000 2,442,000 1.06%
BGRIM 78,100 2,783,875 1.03%
HANA 78,900 2,135,900 1.00%
CHG 318,400 717,976 0.92%
OSP 81,000 2,774,500 0.82%
ORI 450,000 4,012,500 0.79%
LH 405,400 4,530,970 0.77%
STEC-R 211,500 5,657,800 0.77%
ESSO 155,000 1,644,000 0.71%
GULF-R 118,200 15,162,000 0.66%
SGP 59,900 599,940 0.65%
ESSO-R 136,000 1,441,600 0.63%
UNIQ 28,600 333,190 0.57%
GLOBAL 29,400 532,550 0.48%
KTC 70,500 3,029,450 0.46%
VGI 51,000 469,200 0.46%
DTAC 16,700 894,650 0.45%
SPCG-R 2,100 40,950 0.39%
BH 4,100 699,950 0.38%
TOA 21,400 801,500 0.38%
AAV 39,200 158,860 0.34%
DELTA 1,600 108,600 0.30%
RATCH 18,500 1,216,125 0.28%
EPG-R 17,200 104,920 0.27%
BANPU-R 96,800 1,423,960 0.25%
BPP 37,800 853,240 0.24%
EGATIF 10,500 133,350 0.24%
JAS-R 207,000 1,496,565 0.23%
KKP-R 15,600 1,099,800 0.23%
LH-R 119,600 1,339,520 0.23%
PRM 27,000 197,100 0.23%
TPIPP 44,000 268,400 0.23%
CPF-R 130,000 3,851,250 0.21%
BTS 91,200 1,149,120 0.18%
DIF 31,900 544,640 0.18%
BLAND-R 33,300 58,608 0.17%
TPIPL 30,000 59,000 0.17%
TTW 6,800 95,880 0.15%
ROBINS 5,700 330,600 0.13%
GFPT 15,600 267,700 0.12%
UNIQ-R 6,000 69,600 0.12%
WORK 20,000 540,000 0.09%
TU-R 10,100 185,840 0.08%
THANI 40,000 280,000 0.06%
JASIF 9,000 99,900 0.05%
ERW 10,000 64,500 0.04%
TRUE-R 30,500 173,850 0.04%
WHA 68,900 325,786 0.03%
SPALI-R 1,200 28,560 0.01%
STEC 1,600 43,200 0.01%
WHA-R 22,700 107,598 0.01%