สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DIF มูลค่าสูงสุด 34.50 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) DIF มูลค่าสูงสุด 34.50 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
DIF 1 2,000,000 34,500 17.25
BBL 1 100,000 19,400 194
EARTH <NP, NC> 1 20,904,300 18,605 0.89
SHREIT 1 2,000,000 13,400 6.7
BPP
1 500,000 11,100 22.2
DIF-F 1 583,100 10,058 17.25
BBL-F 1 49 10 194.5
KBANK-F 1 8 2 194.5