VGI รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2019

VGI รับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2019

บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) หรือ VGI ตอกย้ำความสำเร็จในการปรับกลยุทธ์แบรนด์ ส่ง เนลสัน เหลียง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นตัวแทน VGI เข้ารับรางวัล Thailand’s Top Corporate Brands 2019 สุดยอดองค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรตามราคาตลาดมากกว่า 83 พันล้านบาท (หรือ 2.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) รางวัลนี้จัดโดยหลักสูตรปริญญาโท ด้านแบรนด์และการตลาด (MBM) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นประธานผู้มอบรางวัล

คำค้น