SMART รายได้พุ่งกระฉูดหนุนผลงานไตรมาส 3/62 พลิกกำไร 15 ลบ.ดัน 9 เดือนทะลุ 23 ลบ.

SMART รายได้พุ่งกระฉูดหนุนผลงานไตรมาส 3/62 พลิกกำไร 15 ลบ.ดัน 9 เดือนทะลุ 23 ลบ.

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ SMART รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 3/62 และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทพลิกมีกำไรจากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุน เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ทำให้กำไรขั้นต้น กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ย และกำไรสุทธิของบริษัทปรับตัวดีขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทมีรายได้อื่นๆ จากส่วนงานขนส่งสินค้า และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

อีกทั้งบริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจำนวน 0.370 ล้านบาท หรือลดลง 26.93% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เกิดจากบริษัทมีการทยอยชำระเงินกู้ยืมคืนให้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

คำค้น