สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 14 พ.ย.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 14 พ.ย.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
RS 3,387,000 49,313,930 29.75%
QH 2,799,500 7,334,690 20.10%
BCPG 350,600 6,173,360 18.32%
KTB 2,388,600 39,567,080 15.15%
PM 75,000 577,500 14.71%
THAI 294,600 2,204,970 14.14%
SCB 918,700 107,346,500 13.85%
UTP 110,000 1,055,500 13.68%
ASP 277,300 485,275 13.64%
BJC-R 2,435,300 111,994,400 12.97%
BH 198,000 25,529,200 12.18%
PTT 5,818,000 261,935,000 11.97%
PTTGC-R 2,250,300 120,980,225 11.79%
KCE 609,900 10,054,410 11.38%
WORK 1,902,100 31,079,310 10.62%
BANPU 2,616,200 30,205,060 10.44%
TKN 1,117,300 11,544,410 10.31%
EA-R 1,520,100 65,447,925 10.30%
GULF 446,200 74,909,550 10.07%
TOP 542,900 37,328,650 9.92%
SCB-R 650,400 76,041,800 9.80%
MINT 1,040,500 36,855,325 9.72%
TU 2,716,900 36,345,240 9.65%
CK 517,300 10,608,050 9.45%
BR 72,000 174,480 9.21%
TTW-R 201,400 2,739,040 9.20%
WHA-R 4,528,300 20,739,414 9.02%
GFPT-R 1,035,800 12,513,450 8.92%
SCC 207,900 80,450,600 8.56%
GL 539,800 2,468,788 7.94%
GFPT 850,200 10,191,640 7.32%
PSL 741,200 5,047,110 7.32%
KBANK 694,500 103,697,550 7.29%
MEGA-R 67,100 1,947,100 7.29%
MBK-R 25,300 580,560 7.17%
TOP-R 380,600 26,146,275 6.96%
AP-R 219,900 1,441,630 6.88%
JAS 4,107,900 20,589,591 6.68%
KCE-R 355,700 5,870,120 6.64%
KBANK-R 624,600 93,323,850 6.56%
BCP 125,500 3,194,900 6.33%
ROBINS-R 121,700 7,990,200 6.19%
CK-R 333,800 6,850,340 6.10%
BH-R 96,000 12,371,100 5.90%
EA 857,700 36,998,475 5.81%
KTB-R 916,300 15,153,950 5.81%
TRUE 2,539,900 12,952,825 5.72%
ADVANC 336,400 78,535,600 5.70%
SPRC 769,400 7,426,245 5.64%
CBG-R 159,700 13,627,075 5.62%
QH-R 747,900 1,959,498 5.37%
BBL 129,000 22,458,050 5.34%
EPG-R 323,800 2,424,360 5.15%
AWC 6,974,400 38,736,295 5.11%
CKP 1,560,000 8,971,500 5.09%
TPIPP 395,600 1,922,052 4.99%
SPALI-R 196,500 3,431,850 4.93%
CBG 138,300 11,786,975 4.87%
DTAC 125,300 7,857,000 4.86%
PRM 3,688,700 26,588,310 4.84%
KKP-R 60,700 4,004,600 4.83%
IVL 1,940,600 58,758,175 4.76%
AAV 884,000 2,070,080 4.74%
KKP 59,300 3,913,550 4.72%
PTTEP 295,600 36,153,300 4.65%
SPALI 182,800 3,187,280 4.59%
COM7 305,000 8,416,000 4.58%
GULF-R 199,000 33,501,650 4.49%
INTUCH 350,600 23,278,900 4.28%
CENTEL 286,700 7,887,575 4.18%
CPF 801,000 20,826,000 4.18%
LH-R 1,368,600 13,667,030 4.11%
IRPC 3,008,500 10,464,742 4.04%
BEAUTY 3,818,500 7,439,960 4.02%
ITD 200,000 338,000 3.99%
CPALL 595,900 46,920,650 3.94%
TU-R 1,094,700 14,666,980 3.89%
KTC 59,600 2,460,575 3.84%
GLOBAL 766,900 12,718,310 3.76%
MINT-R 400,000 14,100,000 3.73%
IRPC-R 2,752,100 9,648,428 3.70%
TMB 4,797,200 6,907,968 3.70%
THANI-R 199,700 1,143,120 3.67%
THCOM 32,200 134,640 3.65%
UNIQ 73,000 576,200 3.64%
BGRIM 508,900 26,150,375 3.56%
BANPU-R 872,100 10,029,150 3.48%
IVL-R 1,366,400 41,516,200 3.35%
TOA 53,500 2,263,125 3.31%
CPN 135,900 8,761,500 3.28%
SGP 30,300 265,690 3.24%
PTTGC 613,200 33,158,700 3.21%
ESSO 1,125,300 8,093,215 3.15%
AP 100,000 652,500 3.13%
BBL-R 75,000 13,050,000 3.10%
GPSC 394,300 33,435,300 3.06%
MAJOR-R 90,700 2,216,390 3.06%
HMPRO 538,800 9,068,660 3.05%
STEC 4,930,400 72,214,540 3.02%
BJC 546,200 25,098,550 2.91%
PTTEP-R 181,600 22,221,000 2.86%
BLA 91,400 1,943,850 2.82%
TCAP 62,000 3,306,250 2.74%
AMATA 100,000 2,450,000 2.73%
LH 900,000 8,955,000 2.70%
INTUCH-R 219,500 14,549,775 2.68%
SUPER 6,002,000 3,721,220 2.46%
BCH-R 152,700 2,519,550 2.43%
OSP 568,600 23,911,700 2.38%
WHA 1,174,500 5,372,598 2.34%
DOHOME 355,500 4,250,450 2.32%
TISCO 25,200 2,419,675 2.32%
CPF-R 441,600 11,481,600 2.30%
HMPRO-R 398,300 6,728,720 2.25%
TISCO-R 24,200 2,323,200 2.23%
CPALL-R 333,200 26,276,650 2.20%
AOT 352,300 27,772,150 2.19%
BTS 1,030,000 14,420,000 2.10%
HANA 60,000 1,718,750 2.09%
SUPER-R 5,000,000 3,050,000 2.05%
SAMART 157,100 1,026,510 1.85%
TCAP-R 39,500 2,112,950 1.74%
DTAC-R 43,600 2,726,900 1.69%
AMATA-R 59,200 1,441,760 1.62%
OSP-R 358,000 15,077,600 1.50%
PTG 333,200 6,245,660 1.50%
BPP 13,500 248,850 1.44%
SAWAD 110,000 7,007,500 1.35%
TTW 28,100 382,160 1.28%
EGCO-R 12,300 4,317,900 1.25%
EGCO 12,000 4,227,000 1.22%
TASCO 69,000 1,472,800 1.11%
HANA-R 29,900 863,800 1.04%
BDMS 139,600 3,339,880 1.01%
STEC-R 1,651,700 24,300,160 1.01%
ORI 21,400 143,380 0.72%
MTC 23,800 1,430,150 0.69%
GLOBAL-R 126,500 2,091,120 0.62%
PTG-R 127,600 2,383,210 0.57%
DELTA 2,000 91,000 0.56%
PLANB 263,500 2,276,600 0.54%
JMT 80,000 1,661,000 0.51%
PLANB-R 250,000 2,150,000 0.51%
JASIF 89,800 892,510 0.50%
JWD 52,000 416,000 0.46%
VGI 64,300 637,415 0.33%
EGATIF 5,300 66,250 0.29%
RATCH 16,100 1,189,775 0.22%
MTC-R 7,400 445,050 0.21%
GUNKUL 15,200 46,816 0.16%
RATCH-R 11,400 840,500 0.16%
ROBINS 3,200 209,675 0.16%
PSH 1,900 29,260 0.07%
CKP-R 16,400 95,875 0.05%
ESSO-R 10,000 72,500 0.03%
ADVANC-R 1,300 302,900 0.02%
WHAUP 200 1,220 0.01%
TRUE-R 1,200 6,060 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์