สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 1 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 2 22,900,000 1,001,875 43.75
TMB 8 184,104,400 269,558 1.46
IMPACT 1 2,000,000 49,700 24.85
TLGF
1 1,500,000 34,950 23.3
TISCO 1 358,500 34,416 96
FTREIT 1 1,500,000 23,250 15.5
KBANK 2 136,400 20,001 146.63
TCAP 1 299,300 16,910 56.5
OSP
1 384,600 15,576 40.5
AEONTS 1 60,300 11,375 188.63
RATCH 1 123,000 8,560 69.59
SCB 1 64,600 7,623 118
CKP 1 1,500,000 7,575 5.05
JAS 1 1,000,000 5,400 5.4
TOP 1 71,100 5,065 71.24
IVL
1 154,700 4,950 32
HMPRO 1 284,200 4,590 16.15
CPF 1 162,000 4,334 26.75
BCH
1 229,600 3,903 17
BBL 1 20,000 3,400 170
PTTGC 1 57,400 3,014 52.5
SPALI 1 155,400 2,657 17.1
CENTEL 1 99,400 2,584 26
RSP 1 749,500 2,219 2.96
CPAL13C2002A 1 10,000,000 1,900 0.19
IRPC 1 519,000 1,744 3.36
PACE <C, NP> 1 18,000,000 1,260 0.07
BDMS13C2003A 1 3,420,000 1,197 0.35
GPSC13C2002A 1 1,800,000 828 0.46
QHPF 1 30,000 444 14.8
TRUE
1 30,600 136 4.44