LOXLEY รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น

LOXLEY รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่นประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562 แก่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY ในงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2562 โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาและสวัสดิการ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

คำค้น