สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 12 ธ.ค.62

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 12 ธ.ค.62

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 14,888 287,338 34.25%
DTAC 864,700 46,462,800 24.97%
SCC 510,300 188,458,100 19.73%
EA-R 2,489,400 109,188,825 19.01%
TRUE-R 22,184,900 100,352,534 15.61%
KBANK 2,308,300 325,719,150 13.71%
ASP 184,000 309,960 12.64%
QH 2,190,800 5,739,896 10.47%
PTT 4,757,900 202,932,550 9.73%
ADVANC 543,000 115,287,200 9.50%
MTC-R 437,400 26,329,250 8.85%
KTB 1,445,800 23,277,380 8.81%
PSL 527,100 3,950,295 7.88%
CPF 1,464,100 38,430,625 7.76%
INTUCH 584,000 33,725,375 7.26%
IVL 1,812,200 61,335,200 7.20%
BDMS 1,634,100 41,021,495 7.09%
MEGA-R 96,100 2,739,125 6.31%
CBG 124,900 10,824,075 6.18%
BTS 3,471,500 49,605,620 6.13%
BEM 5,717,400 65,213,730 6.11%
HMPRO-R 1,178,800 19,639,650 6.09%
QH-R 1,269,300 3,325,566 6.07%
AMATA 500,000 10,315,680 5.96%
WHA 1,952,300 8,020,080 5.77%
PTTGC-R 915,700 48,442,275 5.57%
BCPG 79,600 1,320,360 5.41%
TASCO 289,100 6,351,210 5.12%
IRPC-R 4,308,200 14,558,134 5.10%
EGCO-R 89,400 29,728,400 4.92%
SUPER 1,000,000 550,000 4.37%
COM7 291,000 7,726,000 4.25%
BGRIM 528,600 28,510,925 4.23%
GULF 423,500 73,484,350 4.07%
JAS 1,019,600 5,148,335 3.94%
PTTGC 647,200 33,877,800 3.94%
MAJOR-R 40,100 976,590 3.92%
TPIPP 286,200 1,343,664 3.84%
SCB 425,800 50,093,450 3.76%
KCE 1,066,300 22,689,660 3.69%
PTG 347,100 6,135,300 3.69%
BJC 141,000 6,111,600 3.67%
TU 470,900 6,405,910 3.65%
THAI 115,500 792,885 3.64%
SPALI-R 301,900 5,251,530 3.61%
KTC 278,300 10,900,700 3.51%
CKP-R 814,200 4,152,420 3.50%
SF 50,000 265,000 3.42%
TMB 20,548,300 31,588,487 3.42%
AOT-R 975,300 73,129,600 3.41%
LH 1,142,600 11,041,460 3.25%
AOT 919,400 69,020,850 3.21%
EPG-R 441,800 3,000,390 3.20%
BBL 1,256,000 202,682,650 3.15%
ANAN 141,500 373,390 3.12%
CPN 347,900 22,106,950 3.11%
INTUCH-R 246,200 14,193,275 3.06%
KBANK-R 514,500 72,987,350 3.06%
BLA 34,200 694,130 3.00%
TRUE 4,208,600 19,114,362 2.96%
TISCO 85,500 8,316,475 2.93%
LPN 75,000 333,000 2.92%
MINT 251,100 9,505,575 2.86%
AMATA-R 236,300 4,925,210 2.82%
UNIQ 20,300 149,430 2.82%
GULF-R 292,500 50,770,700 2.81%
TISCO-R 81,700 7,933,100 2.80%
PTTEP 250,300 29,927,150 2.79%
CK 110,800 2,086,020 2.70%
KKP-R 94,700 6,266,450 2.70%
BBL-R 1,050,000 169,312,500 2.63%
CKP 600,000 3,060,000 2.58%
WHA-R 870,800 3,570,280 2.57%
AAV 106,900 239,002 2.56%
STEC-R 356,900 5,057,070 2.56%
EGCO 45,300 15,125,300 2.50%
AWC 500,000 2,975,000 2.48%
TOP 241,600 15,706,875 2.41%
GFPT-R 135,700 1,628,400 2.38%
HANA-R 212,800 7,016,950 2.36%
KKP 81,400 5,371,525 2.32%
MTC 108,100 6,447,625 2.19%
BCH 360,400 6,272,220 2.15%
BEM-R 1,888,100 21,524,340 2.02%
JMT 158,100 3,381,050 2.00%
PTG-R 187,700 3,304,070 1.99%
CENTEL 94,500 2,441,375 1.98%
SCB-R 215,100 25,437,550 1.90%
BH 42,900 6,041,600 1.88%
SIRI 544,800 579,488 1.88%
EA 243,800 10,680,050 1.86%
RATCH-R 116,300 8,079,400 1.83%
COM7-R 123,000 3,290,250 1.80%
JMART 71,900 604,025 1.76%
BPP 42,700 727,820 1.73%
SPRC 299,800 2,982,340 1.72%
TASCO-R 91,300 2,009,490 1.62%
PLANB 360,000 2,771,000 1.58%
SIRI-R 445,400 473,124 1.54%
TCAP-R 100,900 5,496,675 1.50%
ITD 100,000 151,000 1.49%
SGP 21,200 182,320 1.43%
RATCH 88,500 6,150,600 1.39%
BGRIM-R 168,600 9,089,600 1.35%
GLOBAL 47,200 793,730 1.33%
SAWAD 92,000 5,813,250 1.21%
TU-R 154,000 2,082,430 1.19%
CPW 20,000 35,600 1.14%
BH-R 25,600 3,607,350 1.12%
CK-R 45,900 872,410 1.12%
CHG 583,000 1,540,788 1.10%
IRPC 917,800 3,097,768 1.09%
BCH-R 177,500 3,106,250 1.06%
EGATIF 41,700 500,400 1.06%
CPALL 271,400 20,094,250 1.02%
CPN-R 112,900 7,149,800 1.01%
ADVANC-R 52,000 11,024,000 0.91%
SPCG-R 6,400 125,440 0.90%
CFRESH 15,000 23,950 0.80%
GLOBAL-R 26,200 440,160 0.74%
SAWAD-R 56,100 3,543,450 0.74%
HMPRO 141,500 2,367,640 0.73%
TCAP 49,500 2,691,150 0.73%
STEC 100,000 1,420,000 0.72%
OSP 100,000 4,100,000 0.65%
IVL-R 158,600 5,363,750 0.63%
SPALI 49,900 869,740 0.60%
DTAC-R 18,600 999,750 0.54%
BCP 28,100 721,550 0.53%
KCE-R 150,100 3,235,920 0.52%
MINT-R 38,500 1,463,000 0.44%
BJC-R 15,300 664,850 0.40%
BTS-R 226,900 3,221,980 0.40%
CHG-R 200,000 532,000 0.38%
HANA 33,000 1,081,875 0.37%
GPSC 44,800 3,858,400 0.36%
ORI 10,000 70,000 0.28%
BAY 1,000 30,500 0.27%
SABINA 14,800 331,340 0.26%
JASIF 41,000 401,800 0.24%
BEAUTY 66,500 121,030 0.23%
STA 5,700 56,145 0.21%
ERW-R 15,000 92,250 0.16%
MBK-R 600 13,320 0.15%
WORK 5,000 67,500 0.15%
SCI 69,500 113,665 0.12%
CBG-R 2,300 200,100 0.11%
TMB-R 600,000 922,000 0.10%
TVO 2,000 53,500 0.06%
TTW-R 900 12,150 0.03%
BANPU 2,900 33,640 0.02%

 

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th