SFLEX จัดงาน 1st Trading day

SFLEX จัดงาน 1st Trading day

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมด้วย ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SFLEX ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของ บมจ. สตาร์เฟล็กซ์ ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนสำหรับสินค้าอุปโภคและบริโภค เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2562 มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,590 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SFLEX”

คำค้น