JMT ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/62

JMT ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/62

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานกรรมการ บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ร่วมด้วยปิยะ พงษ์อัชฌา กรรมการ พร้อมทั้ง นายสุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการบริษัทฯ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ณ อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนรามคำแหง เมื่อเร็วๆ นี้

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้เพิ่มอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อรองรับโอกาสการเติบโตของธุรกิจบริหารหนี้ในอนาคต

คำค้น