BIZ แผ่รังสีต่อเนื่อง เป้ารายได้ปี 63 โต ‘เท่าตัว’

แผ่รังสีไปกับ BIZ สู่แผนการดำเนินงานในปี 2563 ยังเดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน

คุณค่าบริษัท

แผ่รังสีไปกับ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ สู่แผนการดำเนินงานในปี 2563 ยังเดินหน้าส่งมอบเครื่องฉายรังสีให้กับโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน

ประกอบกับในปัจจุบันมีมูลค่างานในมือรอส่งมอบ (Backlog) ราว 1,400 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ ทำให้พุ่งเท่าตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะจากการรับรู้รายได้โครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ติดตั้งใช้เครื่องฉายรังสีด้วยอนุภาคโปรตอนนี้ และจะเป็นประเทศแรกในกลุ่มอาเซียนที่เปิดให้บริการการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอน ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัย จุดเด่นของอนุภาคโปรตอน คือปริมาณรังสีที่สม่ำเสมอครอบคลุมเป้ารักษา โดยบริเวณนอกลำรังสีได้รับรังสีน้อยที่สุดหรือไม่ได้รับเลย และมีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเซลล์มะเร็ง แพทย์จึงสามารถเพิ่มปริมาณรังสีสูงสุดที่สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้หมด ในขณะเดียวกันก็ลดผลข้างเคียงจากการรักษาได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งเด็ก

นอกจากนี้ บริษัทยังเดินหน้าในการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นงานของโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 7-8 โครงการ มูลค่างานรวมกว่า 1,000 ล้านบาท คาดในไตรมาส 1/2563 จะรับรู้ผลประมูลงานโรงพยาบาลรัฐ 1-2 โครงการ เสริม Backlog ให้แข็งแกร่งหนุนรายได้ทั้งปีพุ่งกระฉูด

ขณะที่โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งบริษัทเข้าร่วมถือหุ้นในสัดส่วน 65% ได้เปิดให้บริการแล้วในวันที่ 1 ต.ค. 2562 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเข้ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในปี 2563 จะได้รับการตอบรับเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นตามแผน ส่งผลการรับรู้รายได้ตามสัดส่วน โดยคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนภายใน 5-7 ปี เตรียมพร้อมเปิดให้บริการส่วนอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ ศูนย์ไตเทียม คลินิกแพทย์แผนไทย ภายในไตรมาส 1/2563

ทั้งนี้ โรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ ศรีราชา ชลบุรี แบ่งการรักษาออกเป็น 2 ประเภท คือ การรักษาด้วยการฉายรังสี และการรักษาด้วยเคมีบำบัด เน้นการควบคุมคุณภาพการรักษาให้ได้มาตรฐาน โดยมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ ทำให้มีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ขนาดให้บริการรองรับผู้ป่วยค้างคืน 30 เตียง และเครื่องฉายรังสีเริ่มต้นที่ 1 เตียง

ด้วยมูลค่างานในมือรอส่งมอบ (Backlog) รอรับรู้รายได้จำนวนมาก ประกอบกับเดินหน้าการเข้าร่วมประมูลงานใหม่ต่อเนื่องทำให้ทาง BIZ กลายเป็นหุ้นที่น่าสนใจแล้ว

ทางผลประกอบการก็ยังคงแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่อง ไปกับทิศทาง Backlog เต็มมือตลอดมา โดยดูจากผลกำไรสุทธิจากปี 2559-ปัจจุบัน โดยปี 2559 กำไรสุทธิ 70.24 ล้านบาท ต่อมาปี 2560 กำไรสุทธิ 41.15 ล้านบาท ส่วนปี 2561 กำไรสุทธิ 80.60 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปี 2562 กำไรสุทธิ 70.51 ล้านบาท

สิ่งสำคัญทางค่า P/E อยู่ที่ 12.95 เท่า ถือว่ายังต่ำ พร้อมกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนประมาณ 5.41%

ดังนั้น BIZ ยังเป็นหุ้นน่าลงทุน !!!

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ 128,250,000 หุ้น 32.06%
  2. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ 125,250,000 หุ้น 31.31%
  3. นายนพดล สันธนะพานิช 24,000,000 หุ้น 6.00%
  4. นางศริน ชินอุดมทรัพย์ 7,000,000 หุ้น 1.75%
  5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 5,907,200 หุ้น 1.48%

รายชื่อกรรมการ

  1. นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ
  2. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, กรรมการ
  3. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ กรรมการ
  4. นายนพดล สันธนะพานิช กรรมการ
  5. น.ส.ศรีรัตน์ ชูโชติถาวร กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ