CI ตัดขายเงินลงทุน “BKKCP” 15.74% มูลค่า 210 ลบ. เหลือถือ 17.55%

CI ตัดขายเงินลงทุน “BKKCP” 15.74% มูลค่า 210 ลบ. เหลือถือ 17.55%

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ CI เปิดเผยว่า ว่าบริษัทจะขายเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP) ซึ่งบริษัทถืออยู่จำนวนประมาณ 15,746,500 หน่วย หรือคิดเป็น 15.74% มูลค่ารวม 210 ล้านบาท ซึ่งภายหลังการขายเงินลงทุนครั้งนี้ บริษัทจะยังถือหน่วยลงทุน BKKCP ในสัดส่วน 17.55%

โดยเป็นการขายให้นักลงทุน 4 ราย ได้แก่ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ ICC มูลค่า 50 ล้านบาท, บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 100 ล้านบาท, บริษัท วิทยาสิทธิ์ จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC มูลค่า 50 ล้านบาท

สำหรับการขายเงินลงทุนครั้งนี้จะเป็นการซื้อขายและส่งมอบหน่วยลงทุนที่ซื้อขาย รวมทั้งการชำระค่าซื้อขายหน่วยลงทุนที่ซื้อ ขายได้ดำเนินการผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วยวิธีการบันทึกการซื้อขายรายใหญ่ (Trading Report-Big lot) ในช่วงวันที่ 22 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2563

ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการขายเงินลงทุนใน BKKCP ให้แก่นักลงทุนทั่วไป มีประโยชน์ในส่วนของบริษัทที่จะได้กระแสเงินสดรับ และกำไรจากการขายเงินลงทุนกลับเข้ามาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท โดยบริษัทวางแผนจะใช้เป็นเงินหมุนเวียนภายในต่อไป

คำค้น