สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 13 ก.พ.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 13 ก.พ.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
TMB 18,587,400 26,533,981 13.13%
BCP-R 216,300 5,726,925 12.63%
CPN-R 557,400 35,366,050 11.65%
PTT 3,584,200 155,241,150 11.64%
MTC-R 388,300 26,318,525 11.13%
BCH-R 238,300 3,717,480 10.10%
GULF 409,300 78,676,600 10.06%
GULF-R 406,600 78,220,250 9.99%
TTW-R 121,600 1,702,400 9.93%
GLOBAL-R 628,200 9,180,420 9.82%
JASIF 936,400 9,270,360 9.08%
BEAUTY 10,942,900 28,719,514 9.07%
KBANK 540,800 76,841,350 8.73%
TU-R 840,900 12,678,610 8.66%
GPSC 2,369,600 182,532,950 8.34%
BTS 2,303,200 29,681,280 7.94%
RATCH-R 172,400 11,175,275 7.94%
BCPG 276,700 4,487,000 7.67%
BCP 129,600 3,425,650 7.57%
HANA 478,800 16,968,100 7.33%
CHG-R 1,124,500 2,968,680 7.32%
IRPC 5,554,100 16,662,842 6.71%
MINT 799,200 26,133,900 6.65%
CENTEL 144,300 3,252,450 6.59%
TMB-R 9,043,300 12,999,969 6.39%
EPG 1,185,000 5,923,000 6.19%
CPALL-R 641,000 45,868,300 6.17%
AMATA-R 425,200 7,303,770 6.09%
AOT 1,049,100 74,084,275 5.79%
BLA 21,000 411,340 5.72%
BEM 5,208,800 57,565,310 5.64%
BDMS 1,227,700 30,329,940 5.62%
SCC-R 156,300 57,592,200 5.59%
TOP 509,700 27,810,100 5.59%
ILM 50,000 700,000 5.58%
TPIPL 105,000 159,600 5.51%
CK 721,000 15,283,200 5.40%
TOP-R 474,400 25,923,150 5.20%
HMPRO-R 1,218,000 17,601,120 5.10%
HMPRO 1,166,100 16,925,700 4.88%
BGRIM 612,300 35,455,250 4.86%
CKP-R 813,100 3,512,298 4.48%
SGP 99,300 826,155 4.34%
ADVANC-R 225,700 44,732,100 4.33%
EGCO-R 34,200 10,446,200 4.31%
BH-R 93,900 12,536,100 4.21%
SAWAD-R 127,600 9,923,250 4.15%
CPN 197,000 12,455,850 4.12%
GPSC-R 1,168,000 89,803,975 4.11%
BGRIM-R 510,100 29,749,250 4.05%
GLOBAL 258,200 3,769,150 4.04%
CPF 793,000 23,484,750 3.99%
GFPT 179,000 2,015,700 3.93%
BJC 48,800 1,964,200 3.92%
MAJOR-R 76,600 1,743,500 3.90%
VGI 963,600 8,641,775 3.79%
EA-R 423,100 20,559,175 3.77%
KTC 568,800 22,820,550 3.77%
CBG 102,400 9,187,600 3.70%
PTG-R 1,040,200 15,762,950 3.62%
IVL 465,300 14,605,325 3.59%
PTTGC 270,500 14,445,050 3.57%
GUNKUL-R 557,600 1,527,824 3.53%
KCE 4,025,600 91,043,930 3.37%
SCB-R 396,100 39,579,100 3.29%
SAWAD 98,500 7,652,750 3.21%
TRUE 1,542,000 5,999,482 3.21%
MINT-R 383,500 12,618,850 3.19%
TRUE-R 1,532,300 6,012,838 3.19%
BEC 77,500 416,875 3.14%
STEC 852,400 14,314,420 3.13%
PLANB-R 1,210,800 8,407,240 3.08%
COM7-R 131,400 3,285,000 3.06%
BH 66,600 8,841,550 2.99%
CPALL 310,300 22,225,425 2.99%
SCB 340,200 34,135,250 2.83%
ADVANC 146,100 29,116,650 2.80%
TU 269,900 4,092,340 2.78%
HANA-R 181,300 6,523,425 2.77%
RATCH 59,600 3,863,275 2.75%
CK-R 352,900 7,554,320 2.65%
UNIQ 21,000 159,085 2.60%
CKP 464,900 2,012,418 2.56%
INTUCH 220,700 12,090,950 2.56%
WHA 1,485,000 5,099,966 2.44%
BJC-R 30,200 1,215,550 2.43%
INTUCH-R 203,000 11,156,775 2.35%
TTW 28,400 397,600 2.32%
BBL 117,300 17,309,050 2.25%
RS 61,900 674,710 2.10%
AAV 280,300 508,582 2.06%
ESSO 248,400 1,813,320 2.04%
ERW 114,100 527,302 2.00%
GFPT-R 91,300 1,024,680 2.00%
PTTEP 183,300 22,899,350 1.99%
SVI 120,000 361,200 1.96%
AU 50,000 500,000 1.93%
TISCO-R 39,700 4,049,400 1.93%
JAS 707,200 3,898,130 1.90%
AWC 660,900 3,802,925 1.81%
ZEN 50,000 581,000 1.80%
THAI 36,000 202,200 1.76%
KKP-R 13,900 969,525 1.72%
BPP 21,200 330,720 1.70%
PTTEP-R 156,300 19,478,500 1.69%
TASCO-R 184,100 4,142,250 1.65%
AP-R 40,700 296,110 1.61%
TISCO 33,100 3,380,850 1.61%
PSH 17,200 252,840 1.57%
SPRC 161,800 1,476,040 1.57%
TCAP 84,600 4,657,450 1.51%
GL 400,000 1,874,000 1.48%
IRPC-R 1,219,000 3,653,790 1.47%
WORK 50,000 615,000 1.43%
EA 156,000 7,631,550 1.39%
TKN 170,000 1,648,115 1.38%
SCC 36,800 13,528,000 1.32%
MAJOR 25,000 569,500 1.27%
WHA-R 774,200 2,647,764 1.27%
TPIPP 68,000 312,800 1.18%
CHG 167,700 443,840 1.09%
IVL-R 131,500 4,076,500 1.01%
LH 128,900 1,237,440 0.93%
AOT-R 160,600 11,391,975 0.89%
OSP 180,000 8,336,000 0.88%
PTTGC-R 55,700 2,953,700 0.74%
KKP 5,700 397,875 0.71%
SPALI 26,600 450,040 0.67%
LPN 180,000 936,000 0.66%
TASCO 69,600 1,566,000 0.62%
MTC 18,100 1,230,800 0.52%
OSP-R 101,300 4,467,500 0.50%
QH 144,600 369,804 0.50%
SPALI-R 19,600 331,240 0.49%
SUPER 68,300 34,833 0.49%
BLAND-R 51,200 62,976 0.48%
LH-R 64,800 618,840 0.47%
DTAC-R 61,700 2,573,100 0.46%
COM7 19,100 482,000 0.45%
TCAP-R 25,000 1,381,250 0.45%
PLANB 127,100 877,720 0.32%
AP 7,200 52,425 0.28%
DTAC 37,700 1,540,575 0.28%
MEGA 10,000 272,500 0.21%
BEM-R 174,000 1,905,300 0.19%
PSL 6,400 33,280 0.17%
AMATA 11,500 198,640 0.16%
DELTA 2,000 117,000 0.16%
BCH 3,000 46,800 0.13%
CPF-R 25,700 758,150 0.13%
EGCO 1,000 305,000 0.13%
STA 4,800 56,790 0.09%
DIF 12,200 206,180 0.08%
STPI 12,400 77,120 0.08%
MEGA-R 3,200 86,650 0.07%
THANI 4,200 25,200 0.06%
PTG 11,900 179,940 0.04%
GUNKUL 4,600 12,604 0.03%
BANPU 2,900 29,290 0.02%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น