GGC เปิดผลงานปี 62 พลิกมีกำไร 94.02 ลบ. แจกปันผล 0.20 บ. XD 27 ก.พ.นี้

GGC เปิดผลงานปี 62 พลิกมีกำไร 94.02 ลบ. จากปีก่อนขาดทุน 1.16 พันลบ. หลังบันทึกรายการพิเศษ 110 ลบ. แจกปันผล 0.20 บ. XD 27 ก.พ.63 จ่าย 29 เม.ย.63

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานประจำปี 62 พลิกมีกำไร เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับคู่ค้าบางรายและสามารถบรรลุข้อตกลง โดยเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับคู่ค้าดังกล่าวที่ได้ยอมรับความผิดตามที่บริษัทฯ แจ้งความร้องทุกข์ และยินยอมส่งมอบวัตถุดิบคงค้างคืนให้แก่บริษัทฯ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายการพิเศษจากการรับคืนวัตถุดิบจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายเป็นจำนวน 16 ล้านบาท จึงทำให้มูลค่าความเสียหายจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายลดลง

อีกทั้ง บริษัทฯ มีการทบทวนการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์วัตถุดิบคงคลังขาดหายและได้มีการกลับรายการสำรองดังกล่าว จำนวน 217 ล้านบาท ตามมูลค่าจากการตีราคาของหลักประกันที่บริษัทฯ ได้รับจากการเข้าทำสัญญาประนีประนอมยอมความข้างต้น โดยมูลค่าดังกล่าวเป็นการกลับรายการที่น้อยกว่าราคาประเมินที่เป็นไปตามสมมติฐานของหลักการการขายทอดตลาด ซึ่งหากสุทธิด้วยรายการภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทำให้บริษัทฯ รับรู้รายการพิเศษจำนวน 110 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทเตรียมจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2562 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2562 ในอัตราเงินสด 0.20 บาท กำหนดขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 27 ก.พ.2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เม.ย.2563

คำค้น