สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 273.44 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ KBANK-F มูลค่าสูงสุด 273.44 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
KBANK-F 7 2,218,700 273,437 123.24
PTT 4 4,596,700 184,102 40.05
SCB
1 1,247,300 106,952 85.75
TOP 1 2,000,000 83,739 41.87
FTREIT 2 3,000,000 47,550 15.85
AOT
3 699,700 43,382 62
SPALI 1 2,518,000 41,106 16.32
KTB 1 2,534,800 39,999 15.78
ANAN 4 27,000,000 37,800 1.4
CRC <ST> 4 902,200 35,107 38.91
BOFFICE 1 2,000,000 32,600 16.3
WHART
1 2,000,000 32,600 16.3
CPNREIT 1 1,000,000 32,000 32
SCB-F 1 244,500 21,112 86.35
MAJOR 1 953,900 17,800 18.66
CPALL 2 260,000 17,289 66.5
GULF
1 100,000 16,800 168
BBL-F 1 125,400 16,754 133.6
TPRIME 1 1,000,000 16,100 16.1
AIMIRT 1 1,000,000 12,400 12.4
MALEE 1 2,130,000 10,437 4.9
BBL 1 77,600 10,296 132.68
TMB 1 7,352,900 10,000 1.36
MJD 1 5,100,000 9,996 1.96
EKH 1 2,000,000 9,440 4.72
TDEX 1 1,000,000 8,990 8.99
EGCO
1 32,600 8,704 267
GVREIT 1 500,000 8,500 17
BSET100 1 627,200 5,401 8.61
SPRC
1 600,000 4,380 7.3
PTTGC <XD> 1 107,300 4,319 40.25
BJC 1 73,700 3,205 43.49
DIF 1 200,000 3,120 15.6
CENTEL 1 133,000 2,500 18.8
SPCG
1 133,300 2,309 17.32
DTAC 2 48,100 1,732 36
S11 1 134,300 866 6.45