สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MTC มูลค่าสูงสุด 48.75 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MTC มูลค่าสูงสุด 48.75 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MTC 1 1,500,000 48,750 32.5
PTT13C2009A 1 20,000,000 12,170 0.61
AOT 1 100,000 5,550 55.5
PTTGC 1 100,000 3,800 38
BLAND 1 3,000,000 2,610 0.87
EA-F
1 100 4 35