สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 5 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 5 พ.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
E1VFVN3001 17,927 297,588 31.01%
VNG 150,000 299,000 17.96%
SIRI 3,000,000 2,100,000 13.57%
GLOBAL 325,700 4,450,720 7.25%
CHG 900,000 2,178,000 7.15%
TTA 817,300 2,169,450 5.96%
KKP 88,000 3,685,000 4.88%
BRR 9,800 32,732 4.66%
ORI 523,000 2,337,040 4.59%
ERW 700,000 2,076,000 4.38%
ADVANC 179,100 35,415,800 4.33%
PTT 3,925,600 138,275,400 4.22%
SPALI 583,400 8,124,080 3.76%
PTTEP 868,700 73,531,275 3.42%
CBG-R 50,700 3,967,275 3.35%
LPN 385,800 1,347,278 3.33%
TISCO 122,400 8,842,950 3.20%
BTS 1,114,200 12,752,740 3.04%
CKP 885,000 3,487,800 2.85%
BCPG 155,000 2,444,500 2.84%
CBG 41,900 3,276,050 2.77%
PSH 100,000 1,060,000 2.53%
PTTGC-R 500,000 18,800,000 2.49%
WHA 1,664,500 4,492,408 2.44%
KBANK 402,600 34,776,125 2.37%
CPF 500,000 13,500,000 2.25%
GUNKUL 519,200 1,369,920 2.24%
BEC 602,500 2,886,470 2.17%
VGI 240,000 1,992,000 2.08%
HANA 100,000 2,775,000 1.86%
SCC 22,000 7,463,000 1.80%
MTC 140,300 6,490,950 1.79%
BR 10,000 20,600 1.71%
TU 405,600 5,202,240 1.61%
MINT 658,200 13,365,040 1.59%
HMPRO 293,800 4,007,420 1.56%
BGRIM 178,000 7,843,600 1.50%
CPN 122,500 5,921,400 1.47%
THAI 190,500 1,333,550 1.43%
GULF-R 500,000 19,450,000 1.40%
IRPC 1,053,800 2,813,108 1.39%
PSL 586,400 2,081,092 1.35%
BFIT 40,000 1,070,000 1.33%
TMB 4,249,900 3,909,908 1.29%
PTTGC 246,600 9,227,075 1.23%
SGP 20,000 169,000 1.19%
MAJOR 40,000 579,900 1.18%
TOP 169,300 6,825,600 1.11%
BBL 114,500 11,616,000 1.07%
BEM 380,700 3,540,510 0.97%
BDMS 231,300 4,774,780 0.96%
INTUCH 88,000 4,647,600 0.91%
CPALL 357,700 24,994,125 0.89%
QH 752,600 1,530,252 0.86%
SUPER 3,000,000 1,770,000 0.81%
TCAP 27,400 979,550 0.81%
STPI 40,000 200,000 0.78%
AOT-R 209,800 12,695,350 0.77%
BH 7,400 869,100 0.75%
TSE 78,500 227,650 0.71%
SAWAD 44,000 2,333,500 0.66%
KCE 593,500 9,556,410 0.64%
AOT 170,800 10,405,550 0.63%
AWC-R 202,000 1,080,700 0.61%
BEAUTY 700,000 1,243,000 0.59%
ICHI 30,300 168,180 0.58%
WORK 20,000 198,000 0.49%
PTG 100,000 1,390,000 0.48%
DELTA 3,600 157,250 0.45%
DCC 100,000 156,500 0.42%
TRUE 359,200 1,170,992 0.41%
KTC 17,000 574,800 0.39%
BANPU 146,300 843,220 0.37%
DTAC 17,900 733,175 0.31%
CENTEL 30,500 617,070 0.27%
BJC 35,000 1,366,250 0.26%
KTB 108,900 1,176,120 0.26%
CPALL-R 100,000 7,025,000 0.25%
CRC 33,600 1,201,000 0.25%
GULF 90,200 3,508,500 0.25%
RATCH 25,200 1,629,825 0.25%
IVL 91,700 2,511,325 0.24%
EGCO 7,400 2,004,000 0.22%
GPSC 24,800 1,742,200 0.19%
AWC 60,000 322,500 0.18%
INTUCH-R 15,900 842,575 0.17%
AP 50,000 250,000 0.16%
AU 5,000 43,500 0.15%
COM7 20,000 430,000 0.14%
BCP-R 4,100 76,050 0.12%
BGRIM-R 6,600 287,100 0.06%
ADVANC-R 2,100 416,850 0.05%
JMT 5,000 89,500 0.05%
AAV 30,000 54,600 0.04%
PTTEP-R 10,600 895,700 0.04%
KKP-R 100 4,175 0.01%
SPRC 10,000 59,500 0.01%
TKN 500 3,550 0.01%
BDMS-R 1,100 22,770 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น