สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009A 562 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009A S50M20 562,436,600
2 S5013C2009A S50M20 418,336,700
3 S5013C2006F S50M20 261,802,800
4 S5013C2006I S50M20 257,617,400
5 S5013P2006J S50M20 231,757,300

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น