สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2009A 365 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2009A S50M20 365,266,100
2 S5013C2009A S50M20 346,560,000
3 S5013C2006G S50M20 156,862,700
4 S5013C2006I S50M20 108,618,900
5 S5013C2006F S50M20 103,707,600

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น