LOXLEY ร่วมแบ่งปันผ่าน “ตู้ปันสุข”

LOXLEY ร่วมแบ่งปันผ่าน "ตู้ปันสุข" บริเวณหน้าอาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย

ดร.สมภพ เจริญกุล ที่ปรึกษาประธานกรรมการ และ จรัสพงศ์ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) หรือ LOXLEY พร้อมทีมผู้บริหาร นำสิ่งของเครื่องใช้ อาหารสำเร็จรูป อาหารแห้ง และยาสามัญประจำบ้าน ร่วมแบ่งปันใส่ตู้ปันสุข ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ล็อกซเล่ย์ แบ่งอิ่ม ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารและสิ่งของจำเป็น ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเชิญชวนให้พนักงานและประชาชนทั่วไป ร่วมแบ่งปันผ่านตู้ปันสุขดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอาคารล็อกซเล่ย์ คลองเตย

คำค้น