เผยอผยอง

วันนี้เป็นวันอิกทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้คงเป็นไปตามปกติ หากมีอะไรที่ขัดใจกันควรถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน บางทีศัตรูอาจกลายเป็นมิตร ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ดวงวันเกิดของคนบางคนยังคงมีมุมเล็งกับดาวเสาร์ ฉะนั้น วันนี้ควรเยือกเย็นสุขุม รอบคอบเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์

โหงวเฮ้งหุ้น

อันกิเลสเศษมนุษย์สุดที่เบ่ง

ทำทีเก่งก้ามง่าท่าเผยอผยอง

ไว้ยศศักดิ์อำนาจชาติลำพอง

ผู้ดีมองเป็นไพร่ไร้พงศ์พันธุ์

วันนี้เป็นวันอิกทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้คงเป็นไปตามปกติ หากมีอะไรที่ขัดใจกันควรถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน บางทีศัตรูอาจกลายเป็นมิตร ขณะที่การดำเนินชีวิตประจำวัน วันนี้ดวงวันเกิดของคนบางคนยังคงมีมุมเล็งกับดาวเสาร์ ฉะนั้น วันนี้ควรเยือกเย็นสุขุม รอบคอบเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ RS หรือ GULF

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ ITD และ PF

คติวันนี้ “เมื่ออายุเพิ่มขึ้น สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นคือ “เหตุผล” สิ่งที่ต้องลดลงคือ “อารมณ์””