สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 22 พ.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 22 พ.ค.63

สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 2 ม.ค.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
BRR 5,000 15,600 16.18%
VGI 1,060,000 8,533,000 11.01%
BR 70,000 142,440 4.42%
BH 29,600 3,193,650 4.24%
CKP 1,000,000 4,340,000 3.70%
ITD 610,000 701,500 3.69%
COM7 493,900 11,876,680 3.59%
BEC 250,000 1,084,000 3.42%
SPALI 150,000 2,075,000 3.13%
JAS 1,500,000 5,600,000 3.02%
MALEE 87,100 640,395 2.89%
TQM 129,800 12,451,775 2.81%
LH 803,900 5,457,035 2.67%
HMPRO 483,300 6,902,860 2.59%
TISCO 154,600 10,787,475 2.54%
MBK 28,400 419,980 2.46%
BJC 123,800 4,932,125 2.45%
ADVANC 126,700 23,953,800 2.30%
CPN 160,300 7,848,775 2.21%
GUNKUL 517,300 1,509,824 2.11%
KBANK 244,800 20,956,400 2.03%
LPN 600,000 2,640,000 2.03%
GPSC 451,000 34,072,500 1.99%
IRPC 2,241,400 6,281,582 1.85%
GLOBAL 179,900 2,575,540 1.83%
ERW 510,000 1,468,600 1.74%
BGRIM 487,100 24,991,800 1.67%
CRC 195,500 6,857,875 1.57%
CHG 499,900 1,279,744 1.54%
KCE 344,600 5,772,660 1.48%
WHA 3,283,200 9,859,856 1.43%
GFPT 39,900 466,830 1.39%
STA 2,051,000 45,336,820 1.32%
VNT 17,500 355,250 1.29%
MINT 802,600 13,570,620 1.25%
GPSC-R 275,000 21,037,500 1.22%
KTC 120,600 4,497,250 1.22%
SUPER 8,000,000 5,280,000 1.18%
CPALL 270,000 18,630,000 1.16%
SCC 15,000 5,145,000 1.16%
BBL 92,400 8,811,000 1.14%
PTTEP 288,200 24,511,250 1.11%
TRUE 3,607,500 13,115,200 1.01%
GULF 505,100 19,557,875 1.00%
JMT 100,000 1,950,000 1.00%
SAWAD 205,200 11,742,575 0.97%
AOT 306,000 17,579,000 0.96%
CPF-R 300,000 8,475,000 0.88%
CBG 57,500 5,548,400 0.86%
CENTEL 47,700 958,420 0.80%
PTTGC 276,400 12,061,475 0.70%
TOP 183,800 8,327,600 0.70%
EGCO 9,600 2,517,900 0.68%
BANPU 508,400 3,612,640 0.60%
BEM 231,300 2,202,350 0.54%
SAWAD-R 100,100 5,818,175 0.48%
BEAUTY 900,000 1,628,000 0.43%
BTS 100,800 1,189,440 0.42%
MEGA 15,100 505,850 0.42%
SYNEX 6,300 38,745 0.42%
TCAP 29,700 1,069,200 0.39%
IVL 196,800 5,659,700 0.37%
AU 41,500 387,250 0.35%
BFIT 24,000 735,000 0.34%
SCB 36,700 2,502,500 0.34%
PRM 100,000 677,165 0.32%
RATCH 17,400 1,130,750 0.32%
AP 40,000 191,000 0.30%
AAV 100,000 173,000 0.29%
PTT 200,000 7,300,000 0.29%
KTB 138,200 1,347,450 0.28%
TMB 1,142,800 1,131,372 0.28%
BCP-R 7,400 152,740 0.25%
CPF 83,400 2,356,050 0.25%
THAI 140,000 701,325 0.25%
EA 20,000 780,000 0.20%
HANA 5,000 143,750 0.19%
PTTEP-R 50,000 4,218,750 0.19%
TOA 2,000 70,750 0.14%
MTC 24,000 1,325,000 0.11%
AP-R 10,600 51,074 0.08%
JMART 3,000 24,300 0.05%
PF 30,000 9,600 0.04%
PLANB 10,000 51,500 0.03%
PSL 5,000 19,100 0.03%
AMATA 10,000 134,000 0.02%
SGP 500 4,450 0.01%
BEM-R 1,400 13,300 0.00%
THAI-R 300 1,515 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

คำค้น