“WHO” ออกโรงยัน “หวัดหมู” ในจีน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่-เฝ้าระวัง ตั้งแต่ปี 2011!

“องค์การอนามัยโลก" (WHO) ออกโรงยัน “หวัดหมู” ในจีน ไม่ใช่พันธุ์ใหม่-เฝ้าระวัง ตั้งแต่ปี 2011!

ดร. ไมเคิล ไรอัน กรรมการบริหารโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขขององค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าไข้หวัดหมู (Swine Flu) ที่เป็นข่าวในจีนเมื่อไม่นานนี้ ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดแล้ว

“ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่านี่ไม่ใช่ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ แต่เป็นไวรัสที่อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังมาโดยตลอด โดยไวรัสสายพันธุ์นี้ถูกค้นพบจากการเฝ้าระวังโรคตลอดหลายปีที่ผ่านมา” ไรอันกล่าว

พร้อมเสริมว่าไวรัสไข้หวัดหมูเอชวันเอ็นวัน (H1N1) สายพันธุ์อีเอ (Eurasian avian-like – EA) นั้นอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโรคของทางการจีน และเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก รวมถึงศูนย์ประสานงานขององค์การฯ

“ไวรัสสายพันธุ์นี้อยู่ภายใต้การเฝ้าระวังโรคมาตั้งแต่ปี 2011 โดยรายงานที่เผยแพร่ล่าสุดเป็นข้อมูลการเฝ้าระวังโรคในช่วงเวลานั้น และชี้ให้เห็นวิวัฒนาการของไวรัสสายพันธุ์นี้ในประชากรสุกร ตลอดจนการสัมผัสเชื้อไวรัสระหว่างการทำงานของคนงานในช่วงเวลานั้นอย่างชัดเจน” ไรอันอธิบาย

ทั้งนี้ งานวิจัยที่เผยแพร่ผ่านวารสารของสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ (PNAS) ระบุว่า ทีมนักวิจัยของจีนได้ตรวจสอบไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในสุกรตั้งแต่ปี 2011-2018 และค้นพบไวรัสเอชวันเอ็นวัน สายพันธุ์จี4-อีเอ (G4 EA) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมระหว่างไข้หวัดใหญ่ในสุกร นก และมนุษย์

“เราจำเป็นต้องเฝ้าระวังและตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ทั้งยังต้องดำเนินการเฝ้าระวังไวรัสายพันธุ์จี4 อย่างสุดความสามารถ โดยเราคาดว่าจะต้องดำเนินการเฝ้าระวังต่อไปในอีกหลายเดือนและหลายปีข้างหน้า”

อย่างไรก็ตาม ไรอันกล่าวปิดท้ายว่า การเฝ้าระวังโรคเป็นงานสำคัญมาก ซึ่งเกิดขึ้นภายใต้การทำงานร่วมกับศูนย์ประสานงานองค์การฯ ในสังกัดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีน (CCDC) และศูนย์ประสานงานอื่นๆ ทั่วโลก รวมถึงศูนย์ประสานงานองค์การฯ ด้านไข้หวัดใหญ่ในสังกัดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐฯ (CDC) ในเมืองแอตแลนตา ทั้งยังแสดงให้เห็นความสำคัญของระบบรับมือและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลก