RBF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

RBF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF พร้อมคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 พร้อมมาตรการป้องกันโควิด19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมประชุม ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮลเทล แบงค็อก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คำค้น