หุ้นเทคนิคเด่น – บล.ไอร่า

หุ้นเทคนิคเด่น - บล.ไอร่า ประจำวันที่ 4ส.ค.63

CKP

ระดับราคา ได้ทำ New High ในรอบปี แสดงถึงทิศทางขาขึ้นหลังจากมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ Break Out ที่ 4.65 บาท และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 6.75 บาท

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      5.45          5.35

แนวต้าน     5.85          6.00

Stop Loss  5.20 บาท

 

TASCO

ระดับราคา ได้ทำ New High ในรอบ 3 ปี แสดงถึงทิศทางขาขึ้นหลังจากมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ Break Out ที่ 24.75 บาท และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 32.50 บาท

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ      28.00          27.50

แนวต้าน     30.50          32.50

Stop Loss  27.00 บาท

 

PTG

ระดับราคา ได้ทำ New High ในรอบปี แสดงถึงทิศทางขาขึ้นหลังจากมีสัญญาณซื้อมาตั้งแต่ Break Out ที่ 16.50 บาท และจะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ใหญ่ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ 24.00 บาท

กลยุทธ์ ทยอยซื้อเล่นรอบใหญ่

แนวรับ     19.30          19.10

แนวต้าน    20.10          21.50

Stop Loss 18.50 บาท

 

BCH

ระดับราคา กำลังพยายาม Break Out แนวต้านสำคัญที่ 15.20 บาทที่หากยืนได้จะเป็นสัญญาณซื้อที่จะมีแนวต้านเป้าหมาย หรือ Target ของสัญญาณซื้อในครั้งนี้ที่ 16.70 บาทเป็นอย่างน้อย

กลยุทธ์  ซื้อเล่นรอบเล็ก

แนวรับ      15.20          15.00

แนวต้าน     16.20          16.70

Stop Loss  14.90 บาท