สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 202 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) BBL มูลค่าสูงสุด 202 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BBL 1 2,000,000 202,000 101
TISCO 2 1,300,000 87,588 67.38
CPALL 1 500,000 34,375 68.75
IMPACT
2 920,000 15,272 16.6
PTTEP 1 30,000 3,053 101.75