สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STGT มูลค่าสูงสุด 175.58 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ STGT มูลค่าสูงสุด 175.58 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STGT 1 2,749,500 175,578 63.86
NER
2 30,000,000 106,800 3.56
KBANK 1 1,024,300 90,138 88
AOT 1 868,000 47,089 54.25
PTTEP 1 324,000 29,808 92
EGCO 1 127,200 29,765 234
KTB 1 2,024,200 19,837 9.8
KBANK-F 2 201,271 17,712 88
GPSC 2 164,300 11,251 68.48
PTT13P2011A 1 20,000,000 7,170 0.36
DELTA 1 42,700 4,419 103.5
MTC 1 60,000 3,106 51.76
IVL 1 120,000 3,030 25.25
BDMS 1 139,600 2,848 20.4
VGI 1 411,600 2,655 6.45
STA13C2011B
1 10,000,000 2,200 0.22
MINT13C2011A 1 3,151,300 1,450 0.46
BBL 1 7,400 777 105
TWZ 1 5,985,100 359 0.06
BBL-F
1 57 6 106
INTUCH 1 100 6 57.25