“มูลนิธิสิริวัฒนภักดี” มอบเงินสมทบทุนโครงการน่านฟ้าโมเดล

"มูลนิธิสิริวัฒนภักดี" มอบเงินสมทบทุนโครงการน่านฟ้าโมเดล สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรประเทศชาติ

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ตัวแทนโดย นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล และกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC (บิ๊กซี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสมทบทุนโครงการน่านฟ้าโมเดล จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่กองทัพอากาศ เพื่อร่วมสนับสนุนการพัฒนาดิน น้ำ ป่า และทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงเข้าร่วมรับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรองพิเศษ 1 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563

คำค้น