ปัญหามีไว้แก้

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะมาถึงท่านในขณะที่กำลังประกอบธุรกิจต่าง ๆ บางทีจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ขณะการดำเนินชีวิตประจำวันอาจจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงของคนบางคน ฉะนั้น จงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรควรรอบคอบเผื่อมีปัญหาอะไร ควรหาทางออกให้ดี

โหงวเฮ้งหุ้น

ปัญหานั้น มีมากมาย ไว้ให้แก้

อย่าได้แย่ เพราะว่ายัง ไม่เกิดผล

กลัวเกินไป ขาดสติ คิดแยบยล

ปัญหาล้น จนมุมด้วย รวยปัญญา

วันนี้เป็นวันซิงทิ่ว ดวงวันนี้ชะตาชีวิตของคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนธุรกิจวันนี้ปัญหาที่เป็นแบบสองแง่สองมุมอาจจะมาถึงท่านในขณะที่กำลังประกอบธุรกิจต่าง ๆ บางทีจะต้องมีความอดทนอย่างมาก ขณะการดำเนินชีวิตประจำวันอาจจะเป็นช่วงที่ดวงชะตาเปลี่ยนแปลงของคนบางคน ฉะนั้น จงพึ่งตนเองให้มาก ทำอะไรควรรอบคอบเผื่อมีปัญหาอะไร ควรหาทางออกให้ดี

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ OSP หรือ PR9

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ MILL และ AJ

คติวันนี้ “ชีวิตที่มีคุณค่า คือการใช้เวลาที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า”