UPA มั่นใจผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ เดินหน้ากวาดรายได้ “โซลาร์ฯเวียดนาม” 46.7MW

UPA มั่นใจผลงานปีนี้เทิร์นอะราวด์ เดินหน้ากวาดรายได้ “โซลาร์ฯเวียดนาม” 46.7MW

นายวิชญ์ สุวรรณศรี รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ UPA เปิดเผยว่า บริษัทได้เข้าซื้อขายหุ้น ในบริษัท AIDC Solar Power Number 1 Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายสิงคโปร์ในสัดส่วน 96% ของหุ้นสามัญของบริษัท Binh Thuan Solar Power Investment Joint Stock Company (B-Solar) ที่ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Song Luy 1 Solar Power Plant ในเวียดนาม ในราคารวมทั้งสิ้น 23.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 748.99 ล้านบาท จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 46.7 เมกะวัตต์

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ Vietnam Electricity (EVN) ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 46.7 เมกะวัตต์ติดตั้ง (MW) เป็นระยะเวลา 20 ปี นับจากวันที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้รายได้ และกำไรเข้ามาทันที

ทั้งนี้บริษัทยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และลมในประเทศและต่างประเทศ 2-3 โครงการที่อยู่ระหว่างการเจรจา โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทฯเชื่อมั่นว่า ผลประกอบการปีนี้จะสามารถเทิร์นอะราวด์สามารถพลิกกลับมามีกำไรได้ โดยการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าต่าง ๆ จะช่วยผลักดันรายได้ และกำไรในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า ทำให้บริษัทฯเติบโตอย่างมีศักยภาพ  ขณะที่ความคืบหน้าโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศพม่า โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกระทรวงไฟฟ้า และพลังงานของพม่า (MOEE) ซึ่งคาดว่าจะเห็นเร็วๆนี้

“โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการสหกรณ์ฯ ทั้ง 3 โครงการ มีกำลังการผลิตรวมอยู่ที่ 7.95 เมกะวัตต์ และโครงการในต่างประเทศ รวมถึง รวมถึงโครงการผลิตน้ำประปาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ เพื่อช่วงผลักดันผลประกอบการในอนาคตให้มีทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ” นายวิชญ์ กล่าว

คำค้น