สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MAKRO มูลค่าสูงสุด 6.51 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) MAKRO มูลค่าสูงสุด 6.51 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
MAKRO 1 150,000 6,506 43.38
RATCH
1 101,100 5,712 56.5
SPRIME 1 500,000 4,750 9.5
BDMS 1 139,600 3,049 21.84