JAS มอบพัดลม “รพ.สต.จ.ศรีสะเกษ”

JAS มอบพัดลม "รพ.สต.จ.ศรีสะเกษ"

นางสาวสายใจ คีตสิน กรรมการ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS และกรรมการ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (3BB) เปิดเผยว่า “โครงการ ๙ โรงพยาบาลด้วยห่วงใย ก้าวด้วยใจเกื้อกูล” เป็นหนึ่งในหลายๆโครงการที่บริษัทฯให้ความสำคัญในการร่วมกันดูแลสังคม กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ต้องทำงานอย่างหนักและเสียสละ

โดยบริษัทฯพร้อมสนับสนุนเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาล เพื่อจัดซื้อ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันที่ใช้ในยามจำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่เข้ารับบริการ โดยครั้งนี้เป็นการมอบพัดลมให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดศรีสะเกษ

คำค้น