สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2012A 1049 ล้านหุ้น)

สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 08 กันยายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2012A S50U20 1,048,782,700
2 S5013P2009E S50U20 702,416,500
3 S5013P2012B S50U20 580,666,800
4 S5013C2012B S50U20 516,695,900
5 S5013C2012A S50U20 374,758,200

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

คำค้น