CPF จับมือ “กองบัญชาการกองทัพไทย” ตั้งร้านค้าสวัสดิการ

CPF จับมือ "กองบัญชาการกองทัพไทย" ตั้งร้านค้าสวัสดิการ ณ ร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF และ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) หรือ MAKRO จัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สนับสนุนการสร้างงานสร้างรายได้ ช่วยลดค่าครองชีพแก่ครอบครัวทหาร รวมทั้งส่งเสริมการเข้าถึงอาหารปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคในชุมชนรอบข้าง โดยมี พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ร่วมด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร CPF และ นายริคาร์โด้ เบารอตโต้ ประธานเจ้าหน้าที่ผู้บริหาร หน่วยธุรกิจแม็คโครประเทศไทย ณ ร้านค้าสวัสดิการ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

คำค้น