สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 22 ก.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 22 ก.ย.63

หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
MFEC 285,000 1,385,000 28.02%
MALEE 10,500 67,700 10.68%
HMPRO 1,071,800 15,416,740 8.20%
GFPT 169,400 2,032,800 8.01%
AMATA-R 353,600 4,697,090 7.69%
ESSO 759,100 4,750,230 6.72%
AOT 1,608,900 95,553,050 6.25%
BGRIM 212,400 9,501,050 6.16%
PRM-R 648,500 5,644,370 6.01%
THG 25,000 447,500 5.36%
BANPU-R 4,615,300 27,300,760 5.27%
PTTGC-R 720,000 29,252,500 5.12%
GLOBAL 527,900 10,386,880 5.09%
CBG 257,700 29,171,950 4.77%
BLAND 1,500,000 1,530,000 4.73%
GULF 519,900 16,374,700 4.11%
PLANB 326,400 1,793,880 4.01%
MINT-R 3,929,600 84,774,680 3.80%
CK-R 125,200 2,178,500 3.78%
TOP-R 623,000 22,264,975 3.78%
DTAC-R 118,900 3,804,800 3.68%
PTTEP 317,700 26,895,400 3.59%
BCPG 55,000 671,000 3.36%
AWC 358,900 1,392,532 3.12%
MINT 3,200,700 71,168,800 3.09%
ZEN 30,000 274,500 3.04%
M 20,000 972,500 2.73%
MTC 153,000 8,008,150 2.14%
THANI 600,000 2,284,000 2.00%
PTTEP-R 162,500 13,753,125 1.83%
IVL 496,000 11,066,350 1.75%
JAS-R 1,543,100 4,452,798 1.68%
EA 106,800 4,220,300 1.66%
BPP 30,500 419,850 1.62%
KTC 156,000 5,271,125 1.62%
PTG 100,000 1,760,000 1.59%
DELTA 105,300 15,627,050 1.50%
SPRC-R 327,900 1,821,550 1.47%
ADVANC 49,000 8,663,000 1.45%
CRC 163,000 4,485,750 1.38%
WHA 852,900 2,480,352 1.38%
ERW 94,800 301,464 1.34%
CPN 106,300 4,545,675 1.31%
TFG 100,000 422,000 1.29%
ESSO-R 143,900 895,775 1.27%
SINGER 29,500 404,150 1.18%
CPF-R 100,000 2,925,000 1.14%
TU 216,600 2,919,260 1.12%
BBL 106,400 10,458,200 1.09%
PTT 586,000 20,070,500 1.09%
ORI 77,000 511,850 1.06%
BEC 45,000 222,000 1.04%
RATCH 24,400 1,251,600 1.03%
TQM 10,000 1,322,500 0.91%
BH 10,000 1,070,000 0.90%
HANA-R 72,600 3,050,350 0.89%
PSH 14,000 155,400 0.89%
SCB 128,900 8,441,100 0.85%
KBANK-R 150,000 11,475,000 0.82%
SCC 20,000 6,640,000 0.81%
STEC 18,500 220,210 0.76%
IRPC 459,200 950,932 0.73%
MTC-R 51,700 2,711,150 0.72%
BAM 393,000 7,921,250 0.67%
PTTGC 82,400 3,350,500 0.59%
BEM 118,000 1,038,400 0.56%
TCAP-R 21,600 659,500 0.56%
BDMS 140,900 2,852,090 0.54%
CKP-R 74,900 434,420 0.52%
TASCO 420,000 6,542,000 0.52%
TOP 84,900 3,067,375 0.52%
TRUE 150,000 480,000 0.52%
JMT 16,100 515,200 0.51%
SAWAD 55,000 2,676,250 0.50%
GLOBAL-R 49,300 961,350 0.48%
KBANK 86,300 6,670,200 0.47%
AP 100,000 550,000 0.45%
LH 200,000 1,390,000 0.45%
SPRC 101,000 555,500 0.45%
ASIAN 33,000 359,700 0.44%
BTS 85,700 857,000 0.44%
HANA 30,700 1,307,600 0.38%
TISCO 13,900 888,675 0.38%
TTA 50,000 144,000 0.35%
CPALL 31,400 1,953,300 0.31%
CK 9,200 160,170 0.28%
VGI 22,600 144,640 0.26%
TVO 15,000 503,750 0.23%
EGCO 3,800 741,000 0.22%
MAJOR-R 4,600 73,140 0.22%
CPN-R 17,200 741,550 0.21%
CENTEL 11,300 262,170 0.20%
TMB 296,900 264,241 0.20%
SUPER 244,700 212,889 0.17%
AMATA 7,200 96,480 0.16%
RS 5,400 100,090 0.16%
TCAP 5,200 159,825 0.14%
VNT 1,000 22,900 0.14%
OSP 24,100 875,625 0.13%
TISCO-R 4,700 299,625 0.13%
TKN 6,000 61,800 0.12%
KCE 22,000 703,000 0.11%
SCB-R 15,300 1,013,625 0.10%
ICHI 9,700 107,730 0.08%
KTB 18,600 170,190 0.08%
BANPU 22,500 135,505 0.03%
PRM 3,100 26,815 0.03%
CENTEL-R 1,200 27,480 0.02%
SGP 100 865 0.02%
AOT-R 2,400 142,500 0.01%
GUNKUL 7,000 16,688 0.01%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

คำค้น