ตลท.จับ SICT-SMT-YGG ติด Cash Balance เริ่ม 28 ก.ย.นี้

ตลท.จับ SICT-SMT-YGG ติด Cash Balance เริ่ม 28 ก.ย.นี้

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่ บบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ SICT, บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SMT และ บริษัท อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ YGG โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ก.ย. 2563 สิ้นสุดวันที่ 6 พ.ย. 2563