สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 730 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ BJC มูลค่าสูงสุด 730 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
BJC 1 20,000,000 730,000 36.5
STA
1 5,328,100 144,663 27.15
KBANK-F
1 1,525,000 116,215 76.21
KTC
3 2,097,900 71,254 33.96
FTREIT-F
2 4,085,000 58,416 14.3
PR9 1 8,542,900 54,247 6.35
SKR 2 3,000,000 18,150 6.05
HMPRO-F 1 808,000 11,477 14.2
BKI 1 40,000 11,280 282
TSI <C> 1 35,000,000 8,750 0.25
SUPER 1 7,500,000 6,600 0.88
AOT 1 82,000 5,119 62.43
BTS 1 500,000 5,100 10.2
HANA 1 100,000 4,450 44.5
VGI 1 500,000 3,325 6.65
HMPRO 1 210,700 3,314 15.73
BEM 1 382,300 3,288 8.6
DTAC 1 100,000 3,250 32.5
BBL 1 32,000 3,072 96
CRC
1 109,300 2,951 27
IRPC13P2012A 2 4,000,000 1,280 0.32
STEC 1 85,500 941 11
KCE 1 18,500 574 31
GPSC 1 1,000 58 57.75
RBF
1 5,000 50 10

คำค้น