สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TQM มูลค่าสูงสุด 479.05 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ TQM มูลค่าสูงสุด 479.05 ลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
TQM 3 3,685,000 479,050 130
BJC 2 3,090,000 109,650 35.49
EGCO 1 195,700 37,770 193
RS
1 1,500,000 30,000 20
RATCH 1 380,000 19,475 51.25
CPALL 1 251,600 15,411 61.25
TU 3 673,200 11,413 16.95
BKER 1 2,000,000 11,100 5.55
CK 1 581,700 9,714 16.7
GULF 2 234,900 7,750 32.99
KBANK 1 90,000 6,795 75.5
PTT 1 134,200 4,462 33.25
HMPRO
2 280,200 4,315 15.4
AOT 1 70,000 4,025 57.5
PTTGC 2 90,000 3,875 43.06
IRPC 1 1,500,000 3,150 2.1
BBL 1 30,000 2,850 95
GPSC
1 44,900 2,627 58.5
DCC 1 900,000 2,160 2.4
CPF 2 68,500 1,884 27.5
WHA
1 347,200 986 2.84
JCK 2 500,000 685 1.37
ADVANC 1 2,000 354 177
EGCO-F 1 23 4 193
RATCH-F 1 77 4 51.25
AOT-F
1 41 2 57.5
MINT-F 1 94 2 19.9
CRC-F 1 62 2 27.75
OSP-F 1 35 1 35
BDMS-F 1 37 1 19.2
GPSC-F 1 6 0 58.5