อดทน

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

โหงวเฮ้งหุ้น

มีเม็ดทรายนับไม่ถ้วนจำนวนทราย

คนทั้งหลายนับไม่ถ้วนในคุณค่า

ทรายจะแกร่งก็เพราะผ่านกาลเวลา

คนจะกล้าก็เพราะผ่านความอดทน

วันนี้เป็นวันธงไชย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

สำหรับหุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BCH หรือ WHAUP

หุ้นที่ไม่แนะนำลงทุนช่วงนี้คือ TPA และ NOK

คติวันนี้ “ชีวิตจะน่าอยู่ขึ้นเมื่อมีเพื่อน คุณบินเดี่ยวไม่ได้ตลอดเวลา”