สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SEG มูลค่าสูงสุด 7.31 พันลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SEG มูลค่าสูงสุด 7.31 พันลบ.

หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SEG 2 281,103,971 7,308,703 26
DELTA
1 238,800 43,999 184.25
KTC 1 1,000,000 37,250 37.25
THG 1 1,202,400 21,403 17.8
AIMIRT 1 1,000,000 12,300 12.3
COM7 1 200,000 7,900 39.5
PTTGC 1 183,351 7,151 39